การแปลงเป็นดิจิทัล: วิธีสร้างทางผ่านคลาวด์

การแปลงเป็นดิจิทัล: วิธีสร้างทางผ่านคลาวด์

ภูมิทัศน์ทางธุรกิจกำลังเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว ไม่ใช่เพียงเพราะการปฏิวัติทางดิจิทัล โลกกำลังเปลี่ยนจากรูปแบบการขายต่อเรือแบบเชิงเส้นไปสู่การสร้างนวัตกรรมแบบต่อเรือที่คล่องตัว และองค์กรต่าง ๆ ก็พึ่งพาการประมวลผลแบบคลาวด์มากขึ้นเรื่อยๆการเปลี่ยนแปลงทางดิจิทัลคืออะไร?การเปลี่ยนแปลงทางดิจิทัลเป็นกระบวนการของการประยุกต์ใช้ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการ

สื่อสารเพื่อรวบรวม จัดการ เก็บรักษา แบ่งปัน วิเคราะห์ และใช้ข้อมูล

เพื่อปรับปรุงผลลัพธ์ การเปลี่ยนแปลงทางดิจิทัลจำเป็นต้องเปลี่ยนกรอบความคิด ค่านิยมในอดีตใช้ไม่ได้ในโลกปัจจุบันอีกต่อไป บริษัทที่มีความเต็มใจที่จะเรียนรู้มีแนวโน้มที่จะประสบความสำเร็จในยุคใหม่นี้

การเปลี่ยนแปลงทางดิจิทัลของบริการสาธารณะเป็นส่วนย่อยของการแปลงทางดิจิทัล มันเกี่ยวข้องกับการยอมรับและการใช้รัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์ ประชาธิปไตยอิเล็กทรอนิกส์ ธุรกิจอิเล็กทรอนิกส์ และบริการอิเล็กทรอนิกส์โดยองค์กรสาธารณะ โลกกลายเป็นดิจิทัลมากขึ้นในช่วงทศวรรษที่ผ่านมา คาดว่าภายในปี 2566 อุปกรณ์ 100 พันล้านเครื่องจะเชื่อมต่อกับอินเทอร์เน็ต กระบวนการจัดการเช่นการออกแบบและการก่อสร้างกำลังถูกเปลี่ยนผ่านระบบดิจิทัล ปัจจุบัน คนส่วนใหญ่ชอบทำธุรกรรมออนไลน์ เช่น หนังสือเดินทางดิจิทัล แทนที่จะใช้กระดาษแบบเดิม

Digital Transformation ทำงานอย่างไร?

การเปลี่ยนแปลงทางดิจิทัลเป็นกระบวนการที่เป็นธรรมชาติและต่อเนื่อง ซึ่งจะเกิดขึ้นเมื่อธุรกิจของคุณตระหนักถึงประโยชน์ของการแปลงผลิตภัณฑ์และบริการของตนให้เป็นดิจิทัลเพื่อให้สามารถแข่งขันได้ การเปลี่ยนแปลงทางดิจิทัลช่วยให้ธุรกิจต่างๆ สามารถใช้ประโยชน์จากพลังของเศรษฐกิจดิจิทัลได้อย่างเต็มที่ ช่วยให้พวกเขาใช้ข้อมูลและการวิเคราะห์เพื่อทำการตัดสินใจได้ดีขึ้นและชาญฉลาดขึ้น และติดตามข่าวสารล่าสุดในตลาดที่เปลี่ยนแปลงตลอดเวลา ในอดีต ธุรกิจต้องพึ่งพาวิธีการแบบดั้งเดิมในกระบวนการและระบบทางธุรกิจ ตอนนี้พวกเขาได้นำเทคโนโลยีมาใช้เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพตั้งแต่ระดับบนลงล่าง รวมถึงห่วงโซ่อุปทานและกระบวนการอื่นๆ

การเปลี่ยนแปลงทางดิจิทัลส่งผลต่อคุณอย่างไร? การเปลี่ยนแปลงทางดิจิทัลที่ดีที่สุดในโลกจะไม่มีความหมายอะไรเลยหากไม่ตอบสนองความต้องการของลูกค้าของคุณ หากคุณสามารถติดตามแนวโน้ม เข้าใจและตอบสนองความต้องการของลูกค้า และปรับปรุงประสบการณ์ของลูกค้า คุณจะได้รับผลลัพธ์ที่ดีที่สุดจากความพยายามของคุณ การเปลี่ยนแปลงทางดิจิทัลเป็นโอกาสที่น่าตื่นเต้นซึ่งไม่ง่ายเลย ต้องอาศัยความทุ่มเทในการเรียนรู้และการลงทุนอย่างต่อเนื่อง โดยได้รับการสนับสนุนจากพันธมิตรทางดิจิทัลของคุณ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ดีที่สุดเท่าที่จะเป็นไปได้

ที่เกี่ยวข้อง: การปรับโฉมธุรกิจของคุณเพื่อตอบสนองยุคดิจิทัล

ทำไมคุณต้องเปลี่ยนบริษัทของคุณ?

คำตอบนั้นง่าย โลกมีการเปลี่ยนแปลงและกฎของเกมก็เช่นกัน 

โลกาภิวัตน์และความก้าวหน้าทางเทคโนโลยีทำให้แนวปฏิบัติและกระบวนการทางธุรกิจบางอย่างของคุณล้าสมัย ในทางกลับกันสิ่งนี้ทำให้คุณแข่งขันได้ยากขึ้น ดังนั้น คุณต้องตัดสินใจอย่างยากลำบาก คุณต้องดำเนินการอย่างกล้าหาญและเปลี่ยนแปลงแนวทางการดำเนินงานขององค์กรของคุณ นี่ไม่ใช่ทางเลือก มันเป็นสิ่งจำเป็น ไม่ว่าคุณกำลังคิดเกี่ยวกับการสร้างความสามารถทางธุรกิจใหม่หรือเพิ่มประสิทธิภาพที่มีอยู่ ขั้นตอนแรกคือการกำหนดวัตถุประสงค์ทางธุรกิจหลักของคุณ จากนั้นคุณต้องวิเคราะห์ว่ากระบวนการและระบบที่มีอยู่สามารถช่วยให้คุณบรรลุวัตถุประสงค์เหล่านี้ได้อย่างไร ขั้นตอนสุดท้ายคือการแสดงภาพกระบวนการทางธุรกิจที่ดีขึ้นเพื่อช่วยให้คุณได้ผลลัพธ์ที่ดียิ่งขึ้น

ในโลกดิจิทัลปัจจุบัน การสร้างเวิร์กโฟลว์และทำให้กระบวนการทางธุรกิจของคุณมีประสิทธิภาพมากขึ้นเป็นเรื่องง่ายมาก คุณเพียงแค่ทำตามขั้นตอนที่พิสูจน์แล้ว ไม่จำเป็นต้องพูด กระบวนการพูดง่ายกว่าทำ เทคโนโลยีและเครื่องมือที่คุณใช้สามารถสร้างหรือทำลายกระบวนการทั้งหมดได้ นั่นเป็นเหตุผลว่าทำไมการเลือกซอฟต์แวร์ที่จะทำให้งานสำเร็จลุล่วงจึงเป็นเรื่องสำคัญ การเปลี่ยนแปลงทางดิจิทัลกำลังเขียนกฎของธุรกิจและอุตสาหกรรมใหม่

การประมวลผลแบบคลาวด์ช่วยให้องค์กรต่างๆ สามารถเข้าถึงพลังการประมวลผลได้มากกว่าที่พวกเขาต้องการ เป็นการเปลี่ยนแปลงที่จะส่งผลต่อวิธีการทำงาน การสื่อสาร และแม้แต่ความคิดของเรา วิธีเดียวที่จะเตรียมพร้อมสำหรับการเปลี่ยนแปลงได้อย่างเหมาะสมคือการทำตามแผนที่ได้รับการพิสูจน์แล้ว คุณไม่สามารถบังคับให้พนักงานยอมรับเทคโนโลยีใหม่ได้ พวกเขาต้องเชื่อว่ามันจะทำให้ชีวิตของพวกเขาง่ายขึ้น พวกเขาต้องทันกับการเปลี่ยนแปลงและต้องดูว่าจะช่วยให้พวกเขาบรรลุเป้าหมายได้อย่างไร หากไม่มีสิ่งนี้ ไม่สำคัญว่าคุณจะใช้จ่ายกับเทคโนโลยีมากเพียงใด คุณจะยังคงล้มเหลวในการเป็นธุรกิจดิจิทัลและจะเสียเงินเปล่า เพื่อหลีกเลี่ยงชะตากรรมนั้น คุณต้องมีกลยุทธ์ระบบคลาวด์ที่ชัดเจนซึ่งรวมถึงความต้องการของพนักงานนอกเหนือจากความต้องการของลูกค้า ที่’

เหตุใดการเปลี่ยนแปลงทางดิจิทัลจึงเกี่ยวกับผู้คนมากกว่าเทคโนโลยี

ประโยชน์ของการเปลี่ยนแปลงบริษัทของคุณคืออะไร?

ประโยชน์หลักของการแปลงเป็นดิจิทัลคือความสามารถในการเข้าถึงข้อมูลทั้งหมดที่คุณต้องการเมื่อคุณต้องการ สิ่งนี้ทำให้สามารถตัดสินใจได้แม่นยำยิ่งขึ้น คุณยังสามารถเพิ่มความคล่องตัวให้กับบริษัทของคุณ เพื่อให้ตอบสนองต่อความต้องการของลูกค้าได้มากขึ้น ข้อดีอีกอย่างคือการเปลี่ยนผ่านสู่ระบบดิจิทัลทำให้พนักงานของคุณสามารถทำงานจากระยะไกลได้โดยไม่ต้องอยู่ในสำนักงาน สิ่งนี้ทำให้ทุกคนมีสมดุลระหว่างการทำงานและชีวิตที่ดีขึ้น

Credit : ฝากถอนไม่มีขั้นต่ำ / สล็อตแตกง่าย